Inici | Organització institucional i administrativa | Organització institucional | Òrgans col·legiats i membres que els integren

Data de publicació: 21/06/2017

Òrgans col·legiats (Comitè Executiu i Consell General) i membres que els integren.
COMPOSICIÓ DEL CONSELL GENERAL DEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA

Presidenta

Sra. Mercè Garau i Blanes

Representants del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Titulars

Sr. Josep Ginesta i Vicente
Sr. Josep Vidal i Fàbrega
Sra. Susana Díaz Martínez
Sra. Sílvia Marchena Morales
Sr. Jesús Quiroga i Martínez
Sr. Àlex Sobrepera Murtra
Sr. Jordi Ficapal Mestres
Sr. Melcior Arcarons Rua
Sra. Marta Vilalta i Torres

Suplents

Sr. Francesc Poch i Ros
Sra. Marta Masagué Arboler
Sra. Glòria Clota Marza
Sr. Valerio Jaria González
Sra. Laura Comellas Esteruelas
Sra. Conxita Celaya Miralles
Sr. Jordi Blanch i Huguet
Sra. Esther Brull Hevia
Sra. Roser Hernández Gurrera

Representants de les organitzacions sindicals

Titulars

Comissió Obrera Nacional de Catalunya

Sra. Antònia Pascual Moreno
Sr. Antonio Córcoles Gallo
Sra. Amparo García Rodríguez
Sr. Serafín Blanco Moreno
Sr. Ramón Griñón Escobedo

Unió General de Treballadors de Catalunya

Sr. Jordi Camallonga i Mateu
Sr. Antonio Martín Godoy
Sra. Rosa Ciurana Díez
Sr. Joaquín Martínez Lorente
Sra. Esther Espigares Martínez

Suplents

Comissió Obrera Nacional de Catalunya

Sra. Montserrat Margalef Margalef
Sr. Francesc Carnota Mínguez
Sra. Cristina Torre López
Sra. Rafaela Ortega Ruíz
Sra. Encarnación Rodríguez Lemonche

Unió General de Treballadors de Catalunya

Sr. Jos&eactute; Luís Ribera Lamapereira
Sra. Nuria Solé i Domingo
Sr. Miguel Ángel Sánchez Águila
Sr. Jordi Muñoz De Andrés
Sra. Rosa Maria Centelles I Roca

Representants de les organitzacions empresarials

Titulars

Foment del Treball Nacional i FEPIME Catalunya

Sra. Carol Albaiges Teixidó
Sra. Paula Arias Botero
Sra. Maria Dolors Giner Junquera
Sra. Montserrat Llopis Graells
Sra. Iris Molina Ávila
Sra. Patricia Montserrat Vázquez
Sr. Manuel Rosillo López (vocalia rotatòria)

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

Sr. Hèctor Pérez Monlleó
Sra. Rosa Bayot i Escardívol
Sr. Ricard Coma Montoro
Sr. Miquel Camps Font (vocalia rotatòria)

Suplents

Foment del Treball Nacional i FEPIME Catalunya


PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

Sra. Lourdes Esteban Paredes
Sr. Josep Cardona Bonsfills
Sr. Andreu Llargués i Claverol

Secretaria

Sr. Josep Maria Díaz IsernCOMPOSICIÓ DEL COMITÈ EXECUTIU DEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA

Presidenta

Sra. Mercè Garau i Blanes

Representants del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Sr. Àlex Sobrepera Murtra
Sr. Jesús Quiroga i Martínez
Sra. Sílvia Marchena Morales

Suplents

Sra. Conxita Celaya Miralles
Sra. Esther Brull Hevia
Sra. Susana Díaz Martínez

Representants de les organitzacions sindicals

Titulars

Comissió Obrera Nacional de Catalunya

Sra. Antònia Pascual Moreno
Sr. Antonio Córcoles Gallo

Unió General de Treballadors de Catalunya

Sr. Jordi Camallonga i Mateu
Sr. Antonio Martín Godoy

Suplents

Unió General de Treballadors de Catalunya

Sra. Nuria Solé i Domingo
Sra. Esther Espigares Martínez

Comissió Obrera Nacional de Catalunya

Sra. Amparo García Rodríguez
Sr. Ramón Griñón Escobedo

Representants de les organitzacions empresarials

Titulars

Foment del Treball Nacional i FEPIME Catalunya

Sra. Maria Dolors Giner Junquera
Sra. Patricia Montserrat Vázquez
Sr. Manuel Rosillo López (vocalia rotatòria)

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

Sra. Lourdes Esteban Paredes
Sr. Miquel Camps Font (vocalia rotatòria)

Suplents

Foment del Treball Nacional i FEPIME Catalunya

Sra. Paula Arias Botero

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

Sra. Lourdes Esteban Paredes
Sr. Miquel Camps Font (vocalia rotatòria)

Secretaria

Sr. Josep Maria Díaz Isern

Direcció del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Directora

Sra. Ariadna Rectoret i Jordi


Normativa:

ACORD GOV/47/2016, de 19 d'abril, de nomenament de la presidenta del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

DECRET 137/2016, de 26 de gener, pel qual es nomena la senyora Mercè Antònia Garau i Blanes directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

RESOLUCIÓ TSF/1409/2016, de 25 de maig, de nomenament de membres del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

RESOLUCIÓ TSF/2386/2016, de 27 de setembre, de nomenament de membres del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en representació de les organitzacions empresarials més representatives.

RESOLUCIÓ TSF/113/2017, de 16 de gener, de cessament i nomenament de membres del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

RESOLUCIÓ TSF/1410/2017, de 15 de juny, de reelecció, nomenament i cessament de membres del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.


Actualització: Aquest apartat s'actualitzarà cada cop que es produeixi una modificació en els nomenaments dels òrgans del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 
 
Avís legal  |  Contacte  |  © 2017 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya