Inici | Formació contínua | Introducció

Data de publicació: 11/04/2012

Introducció: Evolució de la formació contínua a Catalunya

L'any 1992 va tenir lloc el traspàs de la gestió de la formació professional ocupacional a la Generalitat de Catalunya, amb posterioritat, l'Acord tripartit entre l'Administració General de l'Estat i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a nivell estatal, va suposar que la formació contínua no es gestionés en l'àmbit autonòmic, motiu pel qual la Generalitat de Catalunya va interposar un recurs al Tribunal Constitucional per a reclamar la competència de la formació dels treballadors ocupats a Catalunya.

El Tribunal Constitucional, mitjançant la Sentència 95/2002, de 25 d'abril, reconeix la competència de la gestió i l'execució de la formació professional contínua a la Generalitat de Catalunya; per aquest motiu, i atès que la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i de creació del Servei d'Ocupació de Catalunya preveia la creació de consorcis per millorar la gestió i l'execució dels serveis als ciutadans, es crea el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

El model de formació contínua, vigent des del gener de 2004 fins al 2006, es configura a través de quatre iniciatives: les accions de formació contínua a les empreses, els permisos individuals de formació, els contractes programa per a la formació i les accions complementàries i d'acompanyament a la formació. La Generalitat de Catalunya, a través del Consorci, participa l'any 2004, per primera vegada, en la gestió i l'execució de les iniciatives de contractes programa i les accions complementàries i d'acompanyament a la formació, per programar aquestes actuacions en el seu territori.

Després de més d'una dècada de vigència de dues modalitats diferenciades de formació professional en l'àmbit laboral -la formació ocupacional i la formació contínua-, actualment hi ha, tant a nivell estatal com autonòmic, un únic subsistema de formació professional per a l'ocupació. Aquest nou model es regula amb la publicació, el 23 de març de 2007 del Reial decret 395/2007 (BOE núm. 87 del dimecres 11 d'abril), que comporta que a nivell autonòmic s'exerceixi la competència en la formació contínua de demanda mitjançant el sistema de bonificacions.

La direcció del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 

 
 
 
Avís legal  |  Contacte  |  © 2017 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya