Inici | Convocat˛ries
(Normativa i Documentaciˇ)
| Introducciˇ

Data de publicació: 20/02/2015

Convocatòries

Introducció

  • Plans de formació adreçats prioritàriament a treballadors ocupats

Aquestes accions formatives tenen per finalitat millorar la qualificació professional dels treballadors i, alhora contribuir al manteniment de la seva ocupabilitat, així com atendre les necessitats més específiques de l'economia social i dels treballadors autònoms.

Hi ha quatre modalitats de formació adreçada prioritàriament a treballadors ocupats: els plans de formació intersectorials de qualificació en competències transversals i horitzontals a dos o més sectors de l'activitat econòmica; els plans de formació sectorials per millorar la capacitació i la qualificació professional dels ocupats i per donar resposta a necessitats específiques dels diferents sectors d'activitat; els plans de formació adreçats a treballadors de l'economia social per atendre demandes formatives derivades de la seva naturalesa jurídica o de necessitats de caràcter transversal, i els plans de formació adreçats als treballadors autònoms.

 

  • Accions complementàries i d'acompanyament a la formació

Aquesta iniciativa té com a finalitat el desenvolupament, en l'àmbit de la formació contínua, d'accions d'estudi i investigació, d'accions destinades a l'elaboració i l'experimentació de productes, tècniques i/o eines de caràcter innovador, i d'accions d'avaluació.

 
 
 
Avís legal  |  Contacte  |  © 2017 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya