Inici | Convocat˛ries
(Normativa i Documentaciˇ)
| Normativa | Convocat˛ries en curs

Data de publicació: 02/08/2017

Convocatòries en curs

RESOLUCIÓ
de 20 de juliol de 2017, per la qual s'obre la convocatòria de 2017 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contónua de Catalunya (ref. BDNS 357258).

CORRECCIÓ D'ERRADA
a la Resolució de 26 d'agost de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de 2016 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 7194, de 30.8.2016).

RESOLUCIÓ
de 26 d'agost de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de 2016 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

ORDRE TSF/223/2016,
de 23 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

RESOLUCIÓ
de 3 de febrer de 2016, per la qual s'amplia el termini d'execució dels programes específics d'accions formatives en lleng├╝es estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, adreçats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, que preveu l'article 4 de l'Ordre EMO/380/2014, de 19 de desembre.

RESOLUCIÓ,
de 21 de setembre de 2015, per la qual s'amplia l'import màxim destinat al finançament dels programes de formació previstos a l'Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2015.

ORDRE EMO/218/2015,
de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2015.

ORDRE EMO/151/2015,
de 21 de maig, per la qual es modifica l'Ordre EMO/380/2014, de 19 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d'un programa específic d'accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, adreçat a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada de 2015.

ORDRE EMO/380/2014,
de 19 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d'un programa específic d'accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, adreçat a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada de 2015.ORDRE EMO/380/2014, de 19 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d'un programa específic d'accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, adreçat a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada de 2015.

 
 
Avís legal  |  Contacte  |  © 2017 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya