Inici | Convocat˛ries
(Normativa i Documentaciˇ)
| Normativa | Marc normatiu actual

Data de publicació: 23/10/2015

Marc normatiu actual

Llei 30/2015,
de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral

LLEI 13/2015,
del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

LLEI 10/2015,
del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

ORDRE ECO/172/2015,
de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

REIAL DECRET LLEI 4/2015,
de 22 de març, per a la reforma urgent del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

ORDRE ESS/1897/2013,
de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, per el qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s'estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació.

DECRET 182/2010,
de 23 de novembre, d'ordenació de la formació professional per a l'ocupació a Catalunya.

RESOLUCIÓ TRE/2667/2009,
de 14 de setembre, per la qual es publica el qüestionari d'avaluació de la qualitat en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores ocupades.

ORDRE TRE/396/2009,
de 2 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre TRE/349/2008, de 9 de juliol, per la qual es regula el règim d'ajuts i beques a les persones treballadores desocupades i empreses establert en matèria de formació d'oferta.

ORDRE TRE/349/2008,
de 9 de juliol, per la qual es regula el règim d'ajuts i beques a les persones treballadores desocupades i empreses establert en matèria de formació d'oferta.

ORDRE TAS/718/2008,
de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació en matèria de formació d'oferta i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament .

REIAL DECRET 34/2008,
de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.

REIAL DECRET 395/2007,
de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació.

 
 
Avís legal  |  Contacte  |  © 2017 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya