Inici | Convocatòries
(Normativa i Documentació)
| Documents i plantilles | Plans de formació

Data de publicació: 02/08/2017

Documents i plantilles (plans de formació)

2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

Programes Formatius 2017

- Catàleg Programes Formació Sectorial.
- Catàleg Programes Formació Transversal.
- Declaració de documentació ja aportada.
- Manual d'elaboració de sol·licitud - Programes Formatius 2017.
- Manual d'usuari de l'aplicació.

Normativa

Programes Formatius 2016

- Catàleg Programes Formació Sectorial.
- Catàleg Programes Formació Transversal.
- Declaració de documentació ja aportada.
- Manual d'elaboració de sol·licitud - Programes Formatius 2016.
- Manual d'usuari de l'aplicació.
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (PDF).
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (XLS).
- Sol·licitud de participació.
- Sol·licitud de transferència bancària.

Normativa

Programes Formatius 2015

- Catàleg Programes Formatius 2015.
- Certificat salarial. Càlcul i imputació de costos de personal intern.
- Declaració de documentació ja aportada.
- Diploma.
- Instrucció tècnica del qüestionari d'avaluació.
- Manual de consultes freqüents.
- Manual d'elaboració de sol·licitud - Programes Formatius 2015.
- Manual d'usuari de l'aplicació.
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (PDF).
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (XLS).
- Plantilla de gravació dels qüestionaris d'avaluació.
- Sol·licitud de participació.
- Sol·licitud de transferència bancària.
- Guia de certificació.

Normativa

Garantia Juvenil

- Declaració de documentació ja aportada.
- Diploma.
- Manual d'elaboració de sol·licitud Garantia Juvenil.
- Manual d'usuari de l'aplicació.
- Percentatge de població de 16-24 anys per comarca.
- Sol·licitud de participació.
- Sol·licitud de transferència bancària.

- Instrucció tècnica del qüestionari d'avaluació.
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (PDF).
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (XLS).
- Plantilla de gravació dels qüestionaris d'avaluació (XLS).
- Certificat salarial. Càlcul i imputació de costos de personal intern (XLS).
- Guia de certificació.

Normativa

Plans de formació - Intersectorial 2014

- Repertori d'accions formatives intersectorials amb prioritat (XLS)
- Repertori d'accions formatives intersectorials amb prioritat (PDF)
- Repertori d'accions formatives de certificats de professionalitat (PDF)

- Metodologia de valoració tècnica
- Metodologia de finançament
- Manual d'usuari aplicació Conforcat
- Manual elaboració de la sol·licitud i novetats 2014
- Novetats Convocatòria 2014

- Documentació ja aportada
- Transferència bancària
- Annex I. Sol·licitud de participació en una acció formativa
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (120 hores)
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (45 hores)

- Instrucció tècnica del qüestionari d'avaluació
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (PDF)
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (Excel)
- Plantilla de gravació dels qüestionaris d'avaluació (Excel)
- Certificat salarial. Càlcul i imputació de costos de personal intern
- Informe d'Auditor
- Annex a l'Informe d'Auditor

Normativa

Plans de formació - Economia Social 2014

- Repertori d'accions formatives economia social amb prioritat (XLS)
- Repertori d'accions formatives economia social amb prioritat (PDF)
- Repertori d'accions formatives de certificats de professionalitat (PDF)

- Metodologia de valoració tècnica
- Metodologia de finançament
- Manual d'usuari aplicació Conforcat
- Manual elaboració de la sol·licitud i novetats 2014
- Novetats Convocatòria 2014

- Documentació ja aportada
- Transferència bancària
- Annex I. Sol·licitud de participació en una acció formativa
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (120 hores)
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (45 hores)

- Instrucció tècnica del qüestionari d'avaluació
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (PDF)
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (Excel)
- Plantilla de gravació dels qüestionaris d'avaluació (Excel)
- Certificat salarial. Càlcul i imputació de costos de personal intern
- Informe d'Auditor
- Annex a l'Informe d'Auditor

Normativa

Plans de formació - Sectorials 2014

- Repertori d'accions formatives sectorials amb prioritat (XLS)
- Repertori d'accions formatives sectorials amb prioritat (PDF)
- Repertori d'accions formatives de certificats de professionalitat (PDF)

- Metodologia de valoració tècnica
- Metodologia de finançament
- Manual d'usuari aplicació Conforcat
- Manual elaboració de la sol·licitud i novetats 2014
- Novetats Convocatòria 2014

- Document d’equivalències entre sectorials convocats, CCAE i paritàries sectorials

- Documentació ja aportada
- Transferència bancària
- Annex I. Sol·licitud de participació en una acció formativa
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (120 hores)
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (45 hores)

- Instrucció tècnica del qüestionari d'avaluació
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (PDF)
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (Excel)
- Plantilla de gravació dels qüestionaris d'avaluació (Excel)
- Certificat salarial. Càlcul i imputació de costos de personal intern
- Informe d'Auditor
- Annex a l'Informe d'Auditor

Normativa

Iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT 2013

- Guia FORMA EMPRESA50.CAT (PDF)
- Declaració responsable per a la sol·licitud de subvenció (PDF)
- Declaració responsable per a la sol·licitud de subvenció per entitat vinculada
- Declaració de la documentació aportada
- Transferència bancària
- Metodologia de finançament de la iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT
- Metodologia de valoració tècnica de la iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT
- Conveni FORMAEMPRESA50
- Document de gestió DFE FORMAEMPRESA50
- Guia per a la gestió i seguiment de les actuacions
- Qüestionari Avaluació FORMAEMPRESA50
- Instrucció tècnica qüestionari FE50

- Instruccions de justificació
- Model CC Certificat de Costos
- Model GPD Cost Personal Intern
- Model GDD Dietes Desplaçaments
- Model GAD Despeses Amortització
- Model FD Facturació Costos Directes Externs
- Modelo DM2 Declaració d'altres subvencions o ingressos addicionals
- Model DM20 Declaració de Costos Associats
- Model DS20 Certificat de Finalització de l'acció subvencionada
- Informe Auditor
- Annex Informe Auditor
- Certificat salarial Càlcul i imputació de costos del personal intern
- Instrucció tècnica del qüestionari d'avaluació
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (PDF)
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (Excel)
- Plantilla de gravació dels qüestionaris d'avaluació (Excel)

Normativa

Plans de formació - Sectorials 2013

- Repertori d'accions formatives sectorials amb prioritat (PDF)
- Repertori d'accions formatives sectorials amb prioritat (XLS)
- Repertori d'accions formatives de certificats de professionalitat per a plans sectorials (PDF)

- Transferència bancària
- Metodologia de valoració tècnica
- Metodologia de finançament
- Annex I. Sol·licitud de participació en una acció formativa
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (120 hores)
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (45 hores)
- Manual elaboració de la sol·licitud i novetats 2013

- Manual d'usuari aplicació Conforcat
- Document d'equivalències entre sectorials convocats, CCAE i paritàries sectorials

- Model de diploma

- Instruccions de justificació
- Instrucció tècnica del qüestionari d'avaluació
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (PDF)
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (Excel)
- Plantilla de gravació dels qüestionaris d'avaluació (Excel)
- Certificat salarial. Càlcul i imputació de costos de personal intern
- Informe d'Auditor
- Annex a l'Informe d'Auditor

Normativa

Plans de formació - Intersectorial i Economia Social 2013

- Repertori d'accions formatives intersectorials amb prioritat (PDF)
- Repertori d'accions formatives intersectorials amb prioritat (XLS)
- Repertori d'accions formatives economia social amb prioritat (PDF)
- Repertori d'accions formatives economia social amb prioritat (XLS)
- Repertori d'accions formatives de certificats de professionalitat per a plans intersectorials i d'economia social (PDF)

- Transferència bancària
- Metodologia de valoració tècnica
- Metodologia de finançament
- Annex I. Sol·licitud de participació en una acció formativa
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (120 hores)
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (45 hores)
- Manual elaboració de la sol·licitud i novetats 2013

- Manual d'usuari aplicació Conforcat

- Model de diploma

- Instruccions de justificació
- Instrucció tècnica del qüestionari d'avaluació
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (PDF)
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (Excel)
- Plantilla de gravació dels qüestionaris d'avaluació (Excel)
- Certificat salarial. Càlcul i imputació de costos de personal intern
- Informe d'Auditor
- Annex a l'Informe d'Auditor

Normativa

Projectes formatius – Emprenedoria i qualificació 2012

- Repertori d'accions formatives amb prioritat
- Metodologia de valoració tècnica
- Metodologia de finançament
- Annex I. Sol·licitud de participació en una acció formativa
- Manual elaboració de la sol·licitud i novetats 2012

- Manual d'usuari aplicació Conforcat

- Model de diploma

- Instruccions de justificació
- Instrucció tècnica del qüestionari d'avaluació
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (PDF)
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (Excel)
- Plantilla de gravació dels qüestionaris d'avaluació (Excel)
- Exemple de plantilla de gravació dels qüestionaris d'avaluació (Excel)
- Certificat salarial. Càlcul i imputació de costos de personal intern
- Informe d'Auditor
- Annex a l'Informe d'Auditor
- Sol·licitud d'autorització de concertació d'activitat amb entitates vinculades a l'entitat beneficiària

Normativa

Plans de formació - Sectorials 2012

- Repertori d'accions formatives sectorials amb prioritat
- Transferència bancària
- Metodologia de valoració tècnica
- Metodologia de finançament
- Annex I. Sol·licitud de participació en una acció formativa
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (120 hores)
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (45 hores)
- Manual elaboració de la sol·licitud i novetats 2012

- Manual d'usuari aplicació Conforcat
- Document d'equivalències entre sectorials convocats, CCAE i paritàries sectorials

- Model de diploma

- Instruccions de justificació
- Instrucció tècnica del qüestionari d'avaluació
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (PDF)
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (Excel)
- Plantilla de gravació dels qüestionaris d'avaluació (Excel)
- Exemple de plantilla de gravació dels qüestionaris d'avaluació (Excel)
- Certificat salarial. Càlcul i imputació de costos de personal intern
- Informe d'Auditor
- Annex a l'Informe d'Auditor

Normativa

Plans de formació - Intersectorial i Economia Social 2012

- Repertori d'accions formatives intersectorials amb prioritat
- Repertori d'accions formatives economia social amb prioritat

- Transferència bancària
- Metodologia de valoració tècnica
- Metodologia de finançament
- Annex I. Sol·licitud de participació en una acció formativa
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (120 hores)
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (45 hores)
- Manual elaboració de la sol·licitud i novetats 2012

- Manual d'usuari aplicació Conforcat

- Model de diploma

- Instruccions de justificació
- Instrucció tècnica del qüestionari d'avaluació
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (PDF)
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (Excel)
- Plantilla de gravació dels qüestionaris d'avaluació (Excel)
- Exemple de plantilla de gravació dels qüestionaris d'avaluació (Excel)
- Certificat salarial. Càlcul i imputació de costos de personal intern
- Informe d'Auditor
- Annex a l'Informe d'Auditor

Normativa

Plans de formació - Sectorials 2011

- Catàleg d'accions formatives sectorials amb prioritat
- Documents de novetats
- Transferència bancària
- Metodologia de valoració tècnica
- Metodologia de finançament
- Annex I. Sol·licitud de participació en una acció formativa
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (120 hores)
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (45 hores)
- Manual elaboració de la sol·licitud
- Document d'equivalències entre sectorials convocats, CCAE i paritàries sectorials
- Instruccions de justificació

- Instrucció tècnica del qüestionari d'avaluació
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (PDF)
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (Excel)
- Plantilla de gravació dels qüestionaris d'avaluació (Excel)
- Exemple de plantilla de gravació dels qüestionaris d'avaluació (Excel)

Normativa

Plans de formació - Intersectorial i economia social 2011

- Catàleg d'accions formatives intersectorials amb prioritat
- Catàleg d'accions formatives economia social amb prioritat
- Catàleg d'accions formatives intersectorial amb prioritat
- Documents de novetats
- Transferència bancària
- Metodologia de valoració tècnica
- Metodologia de finançament
- Annex I. Sol·licitud de participació en una acció formativa
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (120 hores)
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (45 hores)
- Manual elaboració de la sol·licitud
- Document d'equivalències entre àmbits sectorials convocats, CCAE i paritàries sectorials
- Instruccions de justificació

- Instrucció tècnica del qüestionari d'avaluació
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (PDF)
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (Excel)
- Plantilla de gravació dels qüestionaris d'avaluació (Excel)
- Exemple de plantilla de gravació dels qüestionaris d'avaluació (Excel)

Normativa

Plans de formació - Intersectorial i economia social 2010

- Catàleg d'accions formatives intersectorials amb prioritat 
- Documents de novetats
- Transferència bancària
- Metodologia de valoració tècnica
- Metodologia de finançament
- Annex I. Sol·licitud de participació en una acció formativa
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (120 hores)
- Mòduls de català normalitzat (DOC) (120 hores)
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (45 hores)
- Mòduls de català normalitzat (DOC) (45 hores)
- Catàleg d'accions formatives intersectorials ordenades alfabéticament
- Catàleg d'especialitats - Intersectorials(Excel)

Normativa

Plans de formació - Sectorials 2010

- Catàleg d'accions formatives sectorials amb prioritat 
- Documents de novetats
- Transferència bancària
- Metodologia de valoració tècnica
- Metodologia de finançament
- Annex I. Sol·licitud de participació en una acció formativa
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (120 hores)
- Mòduls de català normalitzat (DOC) (120 hores)
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (45 hores)
- Mòduls de català normalitzat (DOC) (45 hores)
- Catàleg d'accions formatives sectorials ordenades alfabéticament
- Catàleg d'especialitats - Sectorials(Excel)

- Document d'equivalències entre àmbits sectorials convocats, CNAE i paritàries sectorials

- Qüestionari de l'avaluació de la qualitat (PDF)
- Qüestionari de l'avaluació de la qualitat (Excel)
- Instrucció tècnica del qüestionari d'avaluació
- Plantilla de gravació dels qüestionaris d'avaluació (Excel)
- Exemple de gravació dels qüestionaris d'avaluació (Excel)

Normativa

Plans de formació - Intersectorial i economia social 2009

- Catàleg d'accions formatives intersectorials amb prioritat.
- Documents de novetats.
- Sol·licitud de subvenció per a plans de formació d'oferta 2009.
- Declaracions per a la sol·licitud de subvencions.
- Declaració de documentació aportada.
- Transferència bancària.
- Metodologia de valoració tècnica.
- Metodologia de finançament.
- Annex I. Sol·licitud de participació en una acció formativa.
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (120 hores).
- Mòduls de català normalitzat (DOC) (120 hores).
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (45 hores).
- Mòduls de català normalitzat (DOC) (45 hores).

Normativa

Plans de formació - Sectorials 2009

- Catàleg d'accions formatives sectorials amb prioritat.
- Documents de novetats.
- Sol·licitud de subvenció per a plans de formació d'oferta 2009.
- Declaracions per a la sol·licitud de subvencions.
- Declaració de documentació aportada.
- Transferència bancària.
- Metodologia de valoració tècnica.
- Metodologia de finançament.
- Annex I. Sol·licitud de participació en una acció formativa.
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (120 hores).
- Mòduls de català normalitzat (DOC) (120 hores).
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (45 hores).
- Mòduls de català normalitzat (DOC) (45 hores).
- Document d'equivalències entre àmbits sectorials concovats, CNAE i paritàries sectorials.

- Nota informativa per l'ampliació dels plans de formació sectorials 2009.
- Sol·licitud per l'ampliació dels plans de formació sectorials 2009.

Normativa

Plans de formació - Sectorial 2009 - Metall

- Catàleg d'accions formatives sectorials amb prioritat.
- Document de novetats.
- Sol·licitud de subvenció per a plans de formació d'oferta 2009.
- Declaracions per a la sol·licitud de subvencions.
- Declaració de documentació aportada.
- Transferència bancària.
- Metodologia de valoració tècnica.
- Metodologia de finançament.
- Annex I. Sol·licitud de participació en una acció formativa.

Normativa

Plans de formació - Nova convocatòria Intersectorial 2008

- Catàleg d'accions formatives intersectorials amb prioritat.
- Sol·licitud de subvenció per a plans de formació d'oferta 2008.
- Metodologia de valoració tècnica.
- Metodologia de finançament.
- Annex I. Sol·licitud de participació en una acció formativa.
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (120 hores).
- Mòduls de català normalitzat (DOC) (120 hores).
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (45 hores).
- Mòduls de català normalitzat (DOC) (45 hores).

Normativa

Plans de formació - Intersectorial i economia social 2008

- Catàleg d'accions formatives intersectorials amb prioritat.
- Document de novetats.
- Sol·licitud de subvenció per a plans de formació d'oferta 2008.
- Declaracions per a la sol·licitud de subvencions.
- Declaració de documentació aportada.
- Transferència bancària.
- Metodologia de valoració tècnica.
- Metodologia de finançament.
- Annex I. Sol·licitud de participació en una acció formativa .
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (120 hores).
- Mòduls de català normalitzat (DOC) (120 hores).
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (45 hores).
- Mòduls de català normalitzat (DOC) (45 hores).

Normativa

Plans de formació - Sectorials 2008

- Catàleg d'accions formatives sectorials amb prioritat.
- Document de novetats.
- Sol·licitud de subvenció per a plans de formació d'oferta 2008.
- Declaracions per a la sol·licitud de subvencions.
- Declaració de documentació aportada.
- Transferència bancària.
- Metodologia de valoració tècnica.
- Metodologia de finançament.
- Annex I. Sol·licitud de participació en una acció formativa.
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (120 hores).
- Mòduls de català normalitzat (DOC) (120 hores).
- Mòduls de català normalitzat (PDF) (45 hores).
- Mòduls de català normalitzat (DOC) (45 hores).

Normativa

 
 
Avís legal  |  Contacte  |  © 2017 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya