Inici | Convocatòries
(Normativa i Documentació)
| Documents i plantilles | Accions complementàries

Data de publicació: 15/09/2015

Iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT 2013

- Guia FORMA EMPRESA50.CAT (PDF)
- Declaració responsable per a la sol·licitud de subvenció (PDF)
- Declaració responsable per a la sol·licitud de subvenció per entitat vinculada
- Declaració de la documentació aportada
- Transferència bancària
- Metodologia de finançament de la iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT
- Metodologia de valoració tècnica de la iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT
- Conveni FORMAEMPRESA50
- Document de gestió DFE FORMAEMPRESA50
- Guia per a la gestió i seguiment de les actuacions
- Qüestionari Avaluació FORMAEMPRESA50
- Instrucció tècnica qüestionari FE50

- Instruccions de justificació
- Model CC Certificat de Costos
- Model GPD Cost Personal Intern
- Model GDD Dietes Desplaçaments
- Model GAD Despeses Amortització
- Model FD Facturació Costos Directes Externs
- Modelo DM2 Declaració d'altres subvencions o ingressos addicionals
- Model DM20 Declaració de Costos Associats
- Model DS20 Certificat de Finalització de l'acció subvencionada
- Informe Auditor
- Annex Informe Auditor
- Certificat salarial Càlcul i imputació de costos del personal intern
- Instrucció tècnica del qüestionari d'avaluació
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (PDF)
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat (Excel)
- Plantilla de gravació dels qüestionaris d'avaluació (Excel)

Normativa

Accions complementàries 2007

- Sol·licitud de subvenció per a accions complementàries i d'acompanyament a la formació
- Declaració de documentació aportada
- Declaració per a la sol·licitud de subvenció
- Dades identificatives i acreditatives
- Annex de col·laboració
- Sol·licitud de certificat tributari per a subvencions
- Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya per a creditors
- Metodologia general dels aspectes tècnics de les accions complementàries i d'acompanyament a la formació 2007
- Metodologia de finançament
- Projectes en desenvolupament corresponents a la convocatòria 2006

Memòria descriptiva del projecte

- Accions per a l'estructuració i descripció de la formació contínua en relació amb el catàleg de qualificacions professional
- Accions de formació de caire experimental i experiències pilot per reforçar l'ocupabilitat a Catalunya en àmbits territorials i/o àmbits sectorials
- Accions d'estudi i investigació
- Accions per la millora del subsistema de formació contínua
- Elaboració de productes i eines innovadores relacionats amb la formació contínua

Normativa

 
 
Avís legal  |  Contacte  |  © 2017 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya