Inici | Entitats beneficiāries | Plans de formaciķ

Data de publicació: 16/10/2015

Entitats beneficiàries

Plans de formació intersectorials:

Poden sol·licitar la subscripció d'aquests programes les organitzacions empresarials i sindicals intersectorials més representatives a Catalunya.

Plans de formació específics per a l'economia social:

Poden ser-ne entitats beneficiàries les confederacions i les federacions de cooperatives i/o societats laborals amb implantació notable a Catalunya.

Plans de formació sectorials:

Poden subscriure contractes programa per a l'execució de plans de formació contínua sectorial les organitzacions empresarials i sindicals més representatives o representatives dels sectors a Catalunya i les entitats creades a l'empara de la negociació col·lectiva sectorial.

 
 
Avís legal  |  Contacte  |  © 2017 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya