Inici | Entitats beneficiàries | Atorgaments | Atorgaments anteriors

Data de publicació: 02/01/2017

Atorgaments anteriors

2015

RESOLUCIÓ
de 7 de març de 2016, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per dur a terme els programes de formació professional per a persones treballadores ocupades, i els programes específics d’accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, adreçat a joves beneficiaris de la Garantia Juvenil, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, durant l’any 2015.

2014

RESOLUCIÓ,
per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per dur a terme els plans de formació professional d'oferta per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, durant l'any 2014.

2013

RESOLUCIÓ EMO/2684/2014,
de 24 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per dur a terme els plans de formació d'oferta per a persones treballadores i per a la iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i atorgades pel Servei d'Ocupació de Catalunya durant l'any 2013.

2012

RESOLUCIÓ EMO/1155/2013,
de 24 de maig, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per dur a terme els plans de formació d’oferta per a treballadors/ores i els projectes específics d’emprenedoria i qualificació professional que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya durant l’any 2012.

2011

RESOLUCIÓ EMO/1092/2012,
de 15 de maig, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per dur a terme els plans per a la formació de treballadors/ores que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i atorgades pel Servei d'Ocupació de Catalunya durant l'any 2011.

2010

RESOLUCIÓ EMO/844/2011,
de 14 de març, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per dur a terme els plans per a la formació de treballadors/ores que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i atorgades pel Servei d'Ocupació de Catalunya durant l'any 2010.

2009

RESOLUCIÓ TRE/2055/2010,
de 9 de juny, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per dur a terme els plans per a la formació de treballadors/ores que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i atorgades pel Servei d'Ocupació de Catalunya durant l'any 2009.

2008

RESOLUCIÓ TRE/1559/2009,
de 28 de maig, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions per dur a terme els plans per a la formació de treballadors/es i per a les accions complementàries i d'acompanyament a la formació que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i atorgades pel Servei d'Ocupació de Catalunya durant l'any 2008.

2007

RESOLUCIÓ TRE/1793/2008,
de 28 de maig, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions per dur a terme els contractes programa per a la formació de treballadors/ores i les accions complementàries i d'acompanyament a la formació que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i que atorga el Servei d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2007.

2006

RESOLUCIÓ TRE/1559/2007,
de 16 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions als contractes programa per a la formació de treballadors/ores i a les accions complementàries i d'acompanyament a la formació que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i que atorga el Servei d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2006.

2005

RESOLUCIÓ TRI/431/2006,
de 27 de gener, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions als contractes programa per a la formació de treballadors/res i a les accions complementàries i d'acompanyament a la formació que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i que atorga el Servei d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2005.

2004

RESOLUCIÓ TRI/1466/2005,
de 18 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions als contractes programa per a la formació de treballadors/res i a les accions complementàries i d'acompanyament a la formació que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i que atorga el Servei d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2004.

 
 
Avís legal  |  Contacte  |  © 2017 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya